• Disclaimer

Disclaimer

Copyright

Alle inhoud van de pagina’s op deze website, zoals teksten, grafische elementen, logo's, buttons, audioclips en software is eigendom van sc Heerenveen Werkt, onderdeel van Bureau Techniek B.V., of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.

De gehele content (hieronder onder andere verstaan: de samenstelling, inhoud en structuur) op en van de website wordt beschermd door het auteursrecht. Het is niet toegestaan om iets van deze content te verveelvoudigden, over te dragen, te distribueren, op te slaan, te wijzigen en/of te publiceren door middel van (af)drukken, fotokopieën, microfilms of op welke wijze dan ook, zonder dat door sc Heerenveen Werkt uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming hiervoor is gegeven.

Disclaimer

De informatie op deze site is en wordt met de grootst mogelijk zorg samengesteld. De kans bestaat dat bepaalde informatie op een moment niet meer compleet, actueel of accuraat is. De verstrekte informatie kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd, ditzelfde geldt voor de toegang tot (andere) onderdelen van of via deze sites of toepassingen van/via deze site. Eventueel inhoudelijke informatie is algemeen van aard en dient niet te worden beschouwd als passend advies in een concreet geval. Aan de inhoud van de site kunnen geen rechten worden ontleend. sc Heerenveen Werkt is niet aansprakelijk c.q. kan niet aansprakelijk worden gesteld enige schade die is ontstaat of ontstaat door onvolkomenheden of onjuistheden in de informatie op de website of in het functioneren ervan.

Daarnaast dienen hyperlinks of verwijzingen naar websites van derden slechts ter informatie. sc Heerenveen Werkt heeft geen controle op de inhoud van die sites en het gebruik van dergelijke verwijzingen is geheel voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Nederlandse wetgeving is van toepassing op de dienstverlening van sc Heerenveen Werkt en op de inhoud van deze tekst(en) en website.

Delen

Vul hieronder jouw gegevens in en het e-mailadres van de persoon waarmee je deze pagina wilt delen.

Heb je vragen? Bel ons dan gerust op, +31 (513)-745143 of Neem contact op


Ontvang onze nieuwsbrief

Bericht bij nieuwe vacatures

Blijf op de hoogte over nieuws uit de regio

Alles over werken en solliciteren in de regio Friesland